Verantwoordelijkheid

De afdeling Bedrijfsvoering is verantwoordelijk voor het ongestoorde verloop van de dagelijkse gang van zaken voor wat betreft de ondersteunende activiteiten binnen Apotheek A15.

Kerntaken

- Supply-Chain Management
- Productieplanning en -administratie
- Financiƫle administratie
- Voorraadbeheer grondstoffen en eindproducten
- Beheer van het ERP-systeem

Overkoepelend

De afdeling Bedrijfsvoering vervult een overkoepelende en verbindende rol binnen Apotheek A15 en fungeert als businesspartner voor de verschillende afdelingshoofden. Dit stelt de afdelingen in staat om de diverse bedrijfsprocessen transparant en overzichtelijk uit te voeren.