Doelstelling

Quality Assurance waarborgt het realiseren van het kwaliteitsbeleid (lange termijn) en het bereiken van de kwaliteitsdoelstellingen (korte termijn) van Apotheek A15.

Verantwoordelijkheid

De afdeling is verantwoordelijk voor het vormgeven van het algemene beleid op het gebied van kwaliteit door ontwikkeling, implementatie, borging en verbetering van een kwaliteitszorgsysteem binnen Apotheek A15. Daarnaast worden de geproduceerde geneesmiddelen gecontroleerd en vrijgegeven voor gebruik aan de hand van goedgekeurde methoden en specificaties conform de geldende wettelijke normen en in overeenstemming met de doelstellingen van Apotheek A15. De kwaliteitsbeheersing op onderdelen valt onder de verantwoordelijkheid van Productie en Laboratorium.

Kerntaken omvatten onder meer

- Beheren van het kwaliteitssysteem
- Zorgdragen voor voldoen aan toepasselijke wet- en regelgeving
- Toezien op de gevalideerde staat van processen en apparatuur
- Beheren van de productdossiers
- Zorgdragen voor interne en externe audits bij leveranciers en dienstverleners
- Begeleiden van inspecties door overheden en afnemers
- Vrijgeven van grondstoffen, emballage en voorraadbereidingen
- Vrijgeven van geneesmiddelen voor onderzoek door Qualified Person